VÒNG QUAY XU NINJA 20K

Số người đang chơi: 988 (8 bạn chung)
Danh sách trúng thưởng:     -      Edw*****ka - đã trúng Chúc Mừng Bạn Đã Trúng 1.000.000 XU    -      Et*****tte - đã trúng Chúc Mừng Bạn Đã Trúng Nick Ninja    -      Cy*****sby - đã trúng Chúc Mừng Bạn Đã Trúng 10.000.000 XU    -      Am*****ote - đã trúng Chúc Mừng Bạn Đã Trúng 1.200.000 XU    -      Nic*****den - đã trúng Chúc Mừng Bạn Đã Trúng 900k Xu    -      Dy*****ri - đã trúng Chúc Mừng Bạn Đã Trúng 500.000 Xu    -      Ken*****es - đã trúng Chúc Mừng Bạn Đã Trúng 1.000.000 XU    -      Wa*****en - đã trúng Chúc Mừng Bạn Đã Trúng Nick Ninja    -      Am*****sh - đã trúng Chúc Mừng Bạn Đã Trúng 500.000 Xu    -      Eri*****uri - đã trúng Chúc Mừng Bạn Đã Trúng 5.000.000 Xu    -      El*****ote - đã trúng Chúc Mừng Bạn Đã Trúng Nick Ninja
Giá 20,000/lượt chơi

Lượt quay gần đây

Tài khoản Giải thưởng Thời gian
ngu***nh Chúc Mừng Bạn Đã Trúng 2.000.000 XU 2023-05-22 15:32
ngu***nh Chúc Mừng Bạn Đã Trúng 500.000 Xu 2023-05-22 15:32
ngu***nh Chúc Mừng Bạn Đã Trúng 500.000 Xu 2023-05-22 15:32
ngu***nh Chúc Mừng Bạn Đã Trúng 1.200.000 XU 2023-05-22 15:32
ngu***nh Chúc Mừng Bạn Đã Trúng 1.200.000 XU 2023-05-22 15:32
ngu***nh Chúc Mừng Bạn Đã Trúng 2.000.000 XU 2023-05-22 15:29
shi***ri Chúc Mừng Bạn Đã Trúng 2.000.000 XU 2023-05-02 01:36
shi***ri Chúc Mừng Bạn Đã Trúng 1.200.000 XU 2023-05-02 01:36

Các vòng minigame khác

VQ Sách Võ Công LV100 Ngẫu Nhiên

Đã chơi: 1304

31,250đ 25,000đ
Xem tất cả » Thu gọn »